O časopisu

Letopis naučnih radova se bavi prvenstveno dostignućima iz oblasti agronomije. Multidisciplinarni radovi iz oblasti poljoprivrede u širem smislu, korišćenja zemljišnih i vodnih resursa, koji su vezani za agronomiju kao i veterinarsku medicinu su takođe dobrodošli. Časopis ima za cilj da širi savremena znanja i podstiče bolje shvatanje problema u poljoprivredi i okruženju, dajući na taj način doprinos regionalnom i globalnom razvoju. Časopis daje prednost originalnim istraživanjima koja su obavljena primenom priznate ili nove metodologije i obrađena adekvatnim statističkim metodama. Letopis naučnih radova je nacionalni naučni časopis koji izlazi od 1957. godine. Izdavač časopisa je Poljoprivredni fakultet Novi Sad. Časopis od 2017. godine objavljuje radove na srpskom ili engleskom jeziku, koji su dostupni na Internetu i slobodnog su pristupa.

Časopis objavljuje istraživanja iz sledećih oblasti: Biljna proizvodnja, Stočarstvo, Zemljište, Voda i okolina, Zaštita bilja i zaštita životne sredine, Informatika i tehnika u poljoprivredi, Agroekonomija i Veterinarska medicina.

Prihvatljive kategorije za objavljivanje su: originalni naučni rad (do 10 strana), pregledni naučni rad (do 15 strana) i kratka saopštenja (do 5 strana). Svi podnešeni rukopisi podležu preliminarnoj proceni urednika o pogodnosti za dalje razmatranje i slučaju da se smatraju pogodnim, šalju se recenzentima na pregled.

Podnešeni radovi objavljeni na drugom mestu u istom ili sličnom obliku, neće biti uzeti na razmatranje za objavljivanje u časopisu.

Scroll to top